Maivor Murbeck

Vi bodde i huset under byggtiden. Bra killar, trevliga och kunniga. Jag rekommenderar att anlita Bohlins.